Welkom koempel!
Ontdek alle kleuren
van het mijnverleden
Weet je nog,
koempel?

Wat speelt
er bovengronds?

Het bovenhalen
van ons verleden
voor onze toekomst.
Samen het verleden bovenhalen.
Glück auf!
Terug naar nieuws

Samenwerking met Fontys Hogeschool en Vrijeschool Parkstad

Op vrijdag 12 oktober bezochten de eerstejaars studenten van de Lerarenopleiding Geschiedenis van Fontys Hogescholen Sittard het Mijnmuseum. Ze kregen hier een rondleiding door het museum, het depot en door de omgeving. In de middag arriveerden de leerlingen van klas 9 van de Vrijeschool Parkstad.

De studenten van Fontys verzorgden korte workshops over vijf thema’s binnen het mijnverleden van Nederland voor de leerlingen. Ook gingen de studenten met de leerlingen wandelen door de omgeving waarbij ze meer informatie verschaften over de periode na de sluiting van de steenkolenmijnen.

Een succesvolle dag waarbij de studenten én leerlingen veel informatie kregen over de unieke geschiedenis van de Oostelijke- en Westelijke mijnstreek. Tevens was dit voor de studenten de eerste kennismaking met hun doelgroep; leerlingen van het voortgezet onderwijs.

Terug naar de website