Welkom koempel!
Ontdek alle kleuren
van het mijnverleden
Weet je nog,
koempel?
Wat speelt
er bovengronds?

Het bovenhalen
van ons verleden
voor onze toekomst.

Samen het verleden bovenhalen.
Glück auf!

Het bovenhalen
van ons verleden
voor onze toekomst.

Een verborgen verleden de plek geven waar ze hoort: bovengronds.

Het Nederlands Mijnmuseum brengt dat wat vergeten, bedolven, bedekt of opgeborgen is uit de diepte weer naar de oppervlakte. Om te leren van ons verleden, -voor onze toekomst.

Doelstelling Stichting Carboon

Het verhaal van het museum

Een wereld zonder de mijnen was in de Limburgse Mijnstreek bijna niet voor te stellen. Vanaf het begin van de twintigste eeuw draaide álles om de mijnindustrie. Toch kondigde minister Den Uyl in 1965 de sluiting van de steenkolenmijnen in Limburg aan.

Veertig jaar na die ingrijpende gebeurtenis opende op initiatief van oud-mijnwerkers het Nederlands Mijnmuseum. Het doel is om de diepgenestelde geschiedenis levend te houden en om samen de verhalen van toen boven te blijven halen.

 

Locaties

Het Nederlands Mijnmuseum is gevestigd in het schachtgebouw van schacht II van de Oranje-Nassau I mijn in Heerlen.

Het had niet veel gescheeld of ook het monumentale schacht- en ophaalgebouw waren ten prooi gevallen aan de sloopwoede na de mijnsluiting. Gelukkig genieten we nog elke dag van dit prachtige erfgoed en ontvangt het Nederlands Mijnmuseum hier haar bezoekers. Het monument is ons grootste collectiestuk en herbergt tegelijk grote delen van de mijnbouwcollectie die voornamelijk bestaat uit ondergrondse objecten, gebruiksvoorwerpen, kunst en herdenkingsobjecten.

Eind 2021 opent de nieuwe hoofdlocatie van het Nederlands Mijnmuseum in het voormalige mijnwerkerswarenhuis Kneepkens.

In dit Rijksmonument uit 1940 ontworpen door architect Frits Peutz neemt het museum aan het eind van dit jaar haar intrek. Er wordt een modern en eigentijds museumconcept gerealiseerd dat het mijnverleden de plek geeft die het verdient. Tegelijk is het museumconcept geënt op de oorspronkelijke functie van het gebouw: een warenhuis. Bezoekers ervaren alle facetten van het mijnverleden die opgedeeld zijn in kleuren, over vier verschillende verdiepingen. In de thema’s Zwart, Goud, Grauw en Kleur komt het veelzijdige mijnverleden hier op een unieke wijze tot leven.

Bestuur

Samenstelling bestuur Stichting Carboon

  • Dhr. Eke Zijlstra (voorzitter)
  • Dhr. Jan de Wit (secretaris)
  • Mevr. Antoinette Schlösser (penningmeester)
  • Dhr. Rob Schobben (bestuurslid)
  • Dhr. Jos Bauer (bestuurslid)

Leden Raad van Toezicht

  • Dhr. Dirk-Jan van Ommeren
  • Dhr. Aad Bijl
  • Dhr. Camille Oostwegel

Raad van Toezicht

Binnen de Stichting Carboon, die het Nederlands Mijnmuseum beheert, bestaat er naast het bestuur een Raad van Toezicht. Deze ziet toe op wat het bestuur doet en adviseert het bestuur over alle mogelijke onderwerpen.

ANBI-status

Stichting Carboon, waar het Nederlands Mijnmuseum onder valt, is gevestigd in de gemeente Heerlen. Stichting Carboon staat sinds 1 januari 2011 bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Vanaf 1 januari 2012 is de Stichting Carboon aangewezen als een culturele ANBI. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet een instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Volgens de per 1 januari 2014 geldende nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI), publiceren wij onderstaand de benodigde gegevens:

Naam
Stichting Carboon / Nederlands Mijnmuseum

RSIN nummer
8147.34.467

Contactgegevens
Nederlands Mijnmuseum
Mijnmuseumpad 2
6412 EX Heerlen

Terug naar de website