Welkom koempel!
Wat speelt
er ondergronds?
Weet je nog,
koempel?
Wat speelt
er bovengronds?

Het bovenhalen
van ons verleden
voor onze toekomst.

Samen het verleden bovenhalen.
Glück Auf!

Het bovenhalen
van ons verleden
voor onze toekomst.

Een verborgen verleden de plek geven waar ze hoort: bovengronds.

Het Nederlands Mijnmuseum brengt dat wat vergeten, bedolven, bedekt of opgeborgen is uit de diepte weer naar de oppervlakte. Om te leren van ons verleden, -voor onze toekomst.

Doelstelling Stichting Carboon

Oorsprong

Een wereld zonder de mijnen was in de jaren 50 bijna niet voor te stellen in de Limburgse mijnstreek. Echt álles draaide om de mijnindustrie. Toch werd de sluiting van de steenkolenmijnen in 1965 aangekondigd door minister Den Uyl.

Veertig jaar na die ingrijpende gebeurtenis opende het Nederlands Mijnmuseum om deze diepgenestelde geschiedenis levend te houden en om samen de verhalen van toen boven te blijven halen.

 

Gebouw

Het Nederlands Mijnmuseum is gevestigd in het schachtgebouw van schacht II van de Oranje-Nassau I mijn.

De steenkolenmijn Oranje Nassau I te Heerlen had drie mijnschachten. Schachten zijn de levensaders van de mijnen. Hierdoor moet alles omlaag en omhoog; mensen, materialen, water, perslucht, elektriciteit, ventilatielucht, gedolven steenkool en stenen.

In 1893 werd begonnen met het afdiepen van de schachten. Pas in 1898 werd de eerste steenkool gedolven. Op 31 december 1974 sloot de Oranje Nassau I als laatste Nederlandse steenkolenmijn zijn deuren. Van het immense bovengrondse mijnterrein is weinig overgebleven. In en rond schacht II is het Nederlands Mijnmuseum gevestigd. Schacht I is verdwenen in het omliggende plantsoen en schacht III ligt onder het nieuwe CBS-gebouw.

Bestuur

Samenstelling bestuur Stichting Carboon

  • Dhr. Eke Zijlstra (voorzitter)
  • Dhr. Jan de Wit (secretaris)
  • Mevr. Antoinette Schlösser (penningmeester)
  • Dhr. Rob Schobben (bestuurslid)
  • Dhr. Jos Bauer (bestuurslid)

Leden Raad van Toezicht

  • Dhr. Dirk-Jan van Ommeren
  • Dhr. Aad Bijl
  • Dhr. Camille Oostwegel

Raad van Toezicht

Binnen de Stichting Carboon, die het Nederlands Mijnmuseum beheert, bestaat er naast het bestuur een Raad van Toezicht. Deze ziet toe op wat het bestuur doet en adviseert het bestuur over alle mogelijke onderwerpen.

Financieel

Beloningsbeleid

Het aantal FTE’s is 2,56.

 

ANBI-status

Stichting Carboon, waar het Nederlands Mijnmuseum onder valt, is gevestigd in de gemeente Heerlen. Stichting Carboon staat sinds 1 januari 2011 bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Vanaf 1 januari 2012 is de Stichting Carboon aangewezen als een culturele ANBI. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet een instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Volgens de per 1 januari 2014 geldende nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI), publiceren wij onderstaand de benodigde gegevens:

Naam
Stichting Carboon / Nederlands Mijnmuseum

RSIN nummer
8147.34.467

Contactgegevens
Nederlands Mijnmuseum
Mijnmuseumpad 2
6412 EX Heerlen

Terug naar de website