Welkom koempel!
Ontdek alle kleuren
van het mijnverleden
Weet je nog,
koempel?

Wat speelt
er bovengronds?

Het bovenhalen
van ons verleden
voor onze toekomst.
Samen het verleden bovenhalen.
Glück auf!
Terug naar nieuws

Gedeputeerde Hans Teunissen op bezoek

Op maandag 24 september bezocht gedeputeerde Hans Teunissen het Mijnmuseum in Heerlen. Schoolklassen van Bassischool De Blokkenberg uit Kerkrade werkten aan de slotactiviteit van het project ‘Mijnverleden’.

Leerlingen van de groepen 7 en 8 volgden een rondleiding en voerden opdrachten uit waarbij ze in de huid kropen van personages uit de tijd van de mijnen in Zuid-Limburg. Dit alles werd afgesloten door de opgedane kennis te delen in de vorm van een interview door de groepsleerkracht. Binnen dit lestraject werken diverse instanties samen om het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) een duurzame plek te geven op scholen.

Deze ochtend liet zien dat er gefundeerd samengewerkt wordt aan het verbeteren van cultuuronderwijs en het ontwikkelen van creativiteit bij kinderen in Parkstad. De gedeputeerde kwam onder andere door dit praktijkvoorbeeld meer te weten over de werkwijze en resultaten van Pit Cultuurwijzer. Hij was erg enthousiast en tevreden over de huidige stand van zaken!

Kijk hier voor meer informatie over Pit Cultuurwijzer.

Terug naar de website