Welkom koempel!
Ontdek alle kleuren
van het mijnverleden

Weet je nog,
koempel?

Wat speelt
er bovengronds?
Het bovenhalen
van ons verleden
voor onze toekomst.
Samen het verleden bovenhalen.
Glück auf!

Weet je nog,
koempel?

Het Nederlands Mijnmuseum biedt prikkelende educatieve programma’s voor een nieuwe generatie koempels.

De mijnbouwgeschiedenis is een belangrijk en onderbelicht deel van de Nederlandse geschiedenis dat doorgegeven moet worden aan de volgende generatie: een goede reden voor een kennismaking met het Nederlands Mijnmuseum!

Simone Claessens

Met de klas naar het museum

Het Nederlands Mijnmuseum ontvangt schoolklassen van zowel het basisonderwijs (groep 7 en 8) als het voortgezet onderwijs. Aangepast aan de leeftijd en het niveau van de leerlingen wordt er een passende, educatieve rondleiding verzorgd.

De kosten van een bezoek bedragen € 2,- per kind. Begeleiding is gratis.

 

Abel

In samenwerking met SCHUNCK is er een educatief programma ontwikkeld voor alle klassen van het basisonderwijs. Het thema ‘mijnbouw’ wordt spelenderwijs behandeld in en buiten de klas. Deze lessen sluiten aan bij de richtlijnen van CmK 2017-2020.

Meer informatie is te vinden op de website van SCHUNCK.

Koempel in de klas

Onze oud-koempels staan graag voor de klas om het verhaal van de Nederlandse steenkolenmijnen te vertellen. Zij vertellen de leerlingen over hun persoonlijke ervaringen in de mijn, nemen echte objecten mee en vertellen over de mijnbouwgeschiedenis gebruikmakend van een presentatie.

De kosten van een presentatie bedragen € 45,-.
Neem voor meer informatie of een reservering contact met ons op.

 

Presentatie op locatie

Onze vrijwilligers geven ook presentaties over de mijnbouwgeschiedenis bij op jouw locatie.

De kosten van een presentatie bedragen € 45,-.
Neem voor meer informatie of een reservering contact met ons op.

Meer over de mijnen

Alles wat je wilt weten over de mijnen en het mijnverleden vind je op het online platform demijnen.nl. Van de geschiedenis tot het heden, in de vorm van artikelen of lespakketten. Ook handig voor je spreekbeurt of werkstuk!

Terug naar de website